Posted on

Solidarity with Refugees Day in Cities in Poland tomorrow (Bread and Salt Demonstrations) and on the same day counter demonstrations planned by the haters …)

From the Facebook page of the “Refugees Welcome” movement:

“We are meeting in Wroclaw and other cities in Poland on September 12th to express our solidarity with refugees and show that we are ready to help them:

DSC_5878

We are ashamed of the statements of many Polish politicians, journalists and people commenting on social media protesting against a common solution to the problem of refugees coming to Europe. Our moral obligation is to help people fleeing from war and persecution regardless of race, nationality or creed. Throughout history Poles have received refuge and help from foreign lands even from those which are considered culturally different. In the face of the dramatic circumstances of thousands of people seeking refuge in Europe, it is evident that we should offer help. We are aware of the need to implement intelligent long term aid and integration programmes but we do not agree that any difficulties or inconvenience may be an excuse for indifference to the plight of people running for their lives and trying to save their families. We oppose xenophobia, racism and the spreading of distorted and hurtful myths about other foreign cultures and religions.  We invite you all together with your friends and families .  Let us show that we are a society for which morality, hospitality and courage are not empty concepts.  Let us not just show the refugees, but also our children, our governments and the world.”

12 września spotykamy się we Wrocławiu oraz innych miastach Polski, aby wyrazić naszą solidarność z uchodźcami i pokazać, że chcemy i jesteśmy gotowi im pomagać.

Jest nam wstyd za wypowiedzi wielu polskich polityków, dziennikarzy i liczne głosy w mediach społecznościowych protestujące przeciw solidarnemu rozwiązywaniu problemu uchodźców w gronie europejskich państw. Naszym moralnym obowiązkiem jest pomóc ludziom uciekającym przed wojną i prześladowaniami, bez względu na ich rasę, narodowość czy wyznanie. Uważamy, że naszym moralnym obowiązkiem jest pomóc ludziom uciekającym przed wojną i prześladowaniami, bez względu na ich rasę, narodowość czy wyznanie.
Polacy na przestrzeni dziejów wielokrotnie korzystali z gościnności i pomocy innych krajów i narodów – również określanych jako odległe nam kulturowo.
W obliczu dramatycznego położenia kilkuset tysięcy ludzi szukających schronienia w Europie, jest dla nas oczywiste, że powinniśmy tego schronienia udzielić.
Zdajemy sobie sprawę z konieczności wdrożenia długofalowych i mądrych programów pomocy i integracji, ale nie zgadzamy się aby jakiekolwiek trudności czy niewygody były wymówką dla obojętności wobec ludzi uciekających przed śmiercią i ratujących swoje rodziny.
Przeciwstawiamy się ksenofobii, rasizmowi i powielaniu krzywdzących mitów na temat innych kultur i wyznań.

Zapraszamy Was wszystkich wraz przyjaciółmi i rodzinami. Pokażmy, że jesteśmy społeczeństwem dla którego moralność, gościnność i odwaga nie są pustymi hasłami.
Pokażmy uchodźcom ale też swoim dzieciom, naszym władzom i światu.

I hope they get a lot of support

 

Share This: